Aktualności

Magdalena Krzyżanowska

Magdalena Krzyżanowska – lektor

I’ve been teaching English for six years now. I graduated from University College of English Language Teacher Education and the Institute of Applied Linguistics in Warsaw. When teaching, I pay special attention to teaching aids which I often prepare myself. It gives me a lot of pleasure and allows me to develop my creativity. My primary aim is to be effective and make my students learn English without thinking of it. I do it by adjusting my teaching methods to the students’ needs and expectations. After work, I spend my free time reading books, cooking, meeting friends and learning Spanish. I am also interested in Latin America and Spain where I would like to travel one day. I love watching films, especially in English, and eating Hawaiian pizza. I am a pancake lover!

Uczę angielskiego od sześciu lat. Ukończyłam Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego oraz Instytut Lingwistyki Stosowanej w Warszawie. Kiedy uczę, zwracam szczególną uwagę na pomoce naukowe, które często przygotowuję sama. Daje mi to wiele przyjemności i pozwala rozwijać kreatywność. Moim głównym celem jest uczyć angielskiego efektywnie i w taki sposób, aby moi uczniowie nawet nie myśleli o tym, że się uczą. Robię to poprzez dostosowanie metod nauczania do potrzeb i oczekiwań uczniów. Po pracy lubię czytać książki, gotować, spotykać się ze znajomymi i uczyć się hiszpańskiego. Interesuję się również Ameryką Łacińską i Hiszpanią, gdzie bardzo chciałabym pojechać. Uwielbiam oglądać filmy, zwłaszcza te po angielsku, i jeść pizzę hawajską. Jestem miłośniczką naleśników!