« wróć

Maciej Kamiński - lektor

I received my Master’s Degree at the English Department of the Nicolaus Copernicus University in Toruń. I've been teaching English for 4 years now, working with many different age groups and levels. During my lessons I put emphasis on the practical applications of gained knowledge, as well as establishing good, almost family-like relations between teacher and students. In my rare moments of free time I play computer games, go for a walk around Warsaw (which is a new city for me), or I hone my skills in playing the harmonica.


Dyplom magistra uzyskałem na Katedrze Filologii Angielskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Uczę języka angielskiego od 4 lat, pracując z grupami różniącymi się pod względem wieku i zaawansowania. Podczas moich lekcji kładę nacisk na praktyczne zastosowanie poznanego materiału, jak również na zbudowanie dobrych, niemalże rodzinnych relacji pomiędzy nauczycielem i uczniami. W rzadkich momentach wolnego czasu grywam na komputerze, spaceruję po (ciągle jeszcze nowej dla mnie) Warszawie, lub doskonalę umiejętność grania na harmonijce ustnej.