« wróć

Rafał Linkiewicz - wicedyrektor szkoły i lektor

In 2011 I obtained my Master’s Degree at the English Department of Warsaw University. I’ve been teaching English for 7 years and I’ve been working at St. Patrick’s School for 6. I strongly believe that nothing is impossible and the success in teaching largely depends on choosing the right teaching method for a given student. In my lessons I always try to blend maximum efficiency with maximum amount of fun. Apart from teaching, I enjoy extreme sports (snowboarding and skateboarding mostly) and fishing. In my free time I read books. I’m mainly interested in British literature and Polish fantasy fiction.

W 2011 roku uzyskałem tytuł magistra na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 7 lat uczę języka angielskiego, a w szkole St. Patrick’s pracuję szósty rok. Uważam, że nie ma rzeczy niemożliwych, a sukces w nauczaniu w dużej mierze zależy od dobrania odpowiedniej metody dla danego ucznia. Zawsze staram się zorganizować zajęcia w taki sposób, aby maksymalna efektywność szła w parze z maksymalną dawką zabawy. Poza uczeniem, dużą przyjemność czerpię ze sportów ekstremalnych (w szczególności jazdy na snowboardzie i deskorolce) oraz wędkarstwa. W wolnym czasie czytam książki - interesuje mnie przede wszystkim literatura brytyjska oraz polska fantastyka.