Kontakt ze szkołą języka angielskiego St. Patrick's:


NOWA FILIA - ŚRÓDMIEŚCIE:
ul. Nowogrodzka 56A
tel. 22 448 51 97 / 602 531 857
poniedziałek - piątek 14:00 - 20:00
stpatricks@stpatricks.pl

GOCŁAW:
ul. Meissnera 1/3 (SIEDZIBA GŁÓWNA):
22 448 51 97 / 795 207 044 / 602 531 857
poniedziałek - piątek 14:00 - 20:00
stpatricks@stpatricks.pl / sekretariat@stpatricks.pl

ul. Umińskiego 11 - Szkoła Podstawowa nr 312 i Gimnazjum 28
poniedziałek - czwartek 16:00 - 20:00
stpatricks@stpatricks.pl / magdalena.reczulska@stpatricks.pl

ul. Bartosika 5 - Zespół Szkół Integracyjnych nr 75
tel. 662 490 478
poniedziałek - czwartek 16:00 - 20:00, piątek 16.00 - 18.00
marta.rataj@stpatricks.pl

dyrektor szkoły: magdalena.appel@stpatricks.pl
dyrektor metodyczny: iwona.golab@stpatricks.pl
wicedyrektor (Meissnera 1/3): rafal.linkiewicz@stpatricks.pl
dyrektor filii (Umińskiego 11): magdalena.reczulska@stpatricks.pl
kierownik filii (Bartosika 5): marta.rataj@stpatricks.pl
dyrektor do spraw marketingu: andrzej.appel@stpatricks.pl, tel. 698 000 112

Numery kont:

MBank 87 1140 2004 0000 3502 3057 7058

Filia przy ul. Umińskiego 11:
Bank Zachodni WBK: 79 1090 1753 0000 0001 1680 5489