Poziomy certyfikatów języka angielskiego

Poziomy według Rady Europy Poziomy egzaminów Cambridge ESOL Poziomy nauczania w naszej szkole
C2 CPE Mastery
C1 CAE Advanced
B2 FCE Upper intermediate
B1 PET Intermediate
A2 KET / Flyers Pre-intermediate
A1 Movers Elementary

Starters Young Learners


Very Young Learners

Poziom A1

Uczeń potrafi zrozumieć i stosować wyrażenia z języka codziennego, wyrażenia potoczne i bardzo proste wypowiedzi mające na celu zaspokojenie konkretnych potrzeb. Potrafi przedstawić siebie lub inną osobę oraz zadać jej pytania dotyczące miejsca zamieszkania, znajomych, posiadanych rzeczy, itp. Potrafi porozumiewać się z innymi w prosty sposób, jeśli jego rozmówcy mówią wolno i wyraźnie.

Poziom A2

Uczeń potrafi zrozumieć pojedyncze zdania oraz wyrażenia często używane i związane z życiem codziennym. Umie się porozumieć w trakcie wykonywania codziennych zadań, wymagających jedynie bezpośredniej i prostej wymiany informacji na znany temat. Potrafi opisać za pomocą prostych środków swoje wykształcenie, swoje bezpośrednie otoczenie i wypowiadać się na tematy związane z niezbędnymi potrzebami.

Poziom B1

Uczeń rozumie zasadnicze punkty rozmowy wyrażane za pomocą jasnego i standardowego języka, gdy rozmowa dotyczy spraw znanych, związanych ze szkołą, czasem wolnym, itp. Radzi sobie w większości sytuacji w czasie podróży w regionie języka docelowego. Umie wypowiedzieć się w sposób prosty i zwięzły na tematy dotyczące życia codziennego i zainteresowań. Potrafi opowiedzieć wydarzenie, przeżycie osobiste lub sen, wyrazić nadzieję lub cel, jak również przedstawić krótko uzasadnienie lub wyjaśnienie dotyczące projektu lub pomysłu.

Poziom B2

Uczeń potrafi zrozumieć zasadnicze aspekty problemów przedstawionych w tekstach złożonych. Potrafi swobodnie i spontanicznie porozumieć się z rdzennym użytkownikiem języka. Umie wypowiedzieć się w sposób jasny i szczegółowy na wiele tematów, wyrazić opinię odnośnie związanych z nimi problemów.

Poziom C1

Uczeń potrafi zrozumieć szeroką gamę długich i trudnych tekstów oraz zrozumieć ukryte w nich podteksty. Umie wypowiedzieć się spontanicznie i biegle nie zastanawiając się za długo nad doborem słów. Potrafi posługiwać się językiem skutecznie i swobodnie w życiu społecznym, zawodowym lub w czasie studiów. Potrafi budować wypowiedzi na tematy złożone, jasne, o wyraźnej strukturze i wykazać się opanowaniem narzędzi językowych służących organizacji i wewnętrznej spójności dyskursu.

Poziom C2

Uczeń potrafi zrozumieć bez wysiłku praktycznie wszystko, co czyta lub słyszy. Umie odtworzyć fakty i argumenty z różnych źródeł pisemnych i ustnych streszczając je w sposób zwięzły i spójny. Potrafi wypowiedzieć się spontanicznie, bardzo płynnie i precyzyjnie oraz uwydatnić niuanse znaczeniowe tekstów o złożonej tematyce.