Julia Bednarz

English has been an important part of my life since nursery school. The older I got, the more I would notice how many people struggle with their English. It was because they either have never had the opportunity to learn it well or were too insecure to speak. That’s why in my class,  I mostly focus on speaking activities, so my students can come out of their shells. In my free time, I enjoy going on long walks and I love playing the piano.

Angielski jest ważną częścią mojego życia od przedszkola. Im byłam starsza, tym częściej zauważałam problemy, z jakimi inni borykali się przez nieznajomość tego języka. Często wynikało to z braku możliwości uczenia się albo z powodu bariery językowej. Dlatego na moich zajęciach skupiam się na ćwiczeniu umiejętności mówienia, żeby uczniowie czuli się swobodnie używając angielskiego w codziennym życiu. W wolnym czasie uwielbiam chodzić na długie spacery i grać na pianinie.