Jakub Osuch

Jakub Osuch – lektor

I’m a St. Patrick’s alumnus. In 2013 I received the Certificate in Advanced English and took part in a CPE course. Having worked a few years in big corporations I decided to return to my original passion − teaching English. In my teaching I combine theory with practical language skills that I acquired over the course of my professional practice. I can easily connect with the students and I understand their needs well because I was once a St. Patrick’s student myself.

I believe developing a solid theoretical foundation is crucial in the process of learning English but being immersed in English-speaking culture is just as important. I try to instill this mindset in my students, keep them active and aware of the usefulness of English n everyday life. Personally, I’m interested in the U.S. politics and culture as well as in modern European languages such as Spanish or French.

 

Jestem absolwentem szkoły St. Patrick’s, w 2013 roku otrzymałem certyfikat CAE oraz uczestniczyłem w kursie CPE. Po kilku latach pracy w korporacjach zdecydowałem się powrócić do mojej pierwszej pasji, czyli do nauczania języka angielskiego. W mojej pracy lektorskiej łączę wiedzę teoretyczną z bogatą praktyką używania języka angielskiego w sferze zawodowej. Potrafię nawiązać dobry kontakt z uczniami i rozumiem ich potrzeby, ponieważ sam byłem niegdyś wieloletnim uczniem szkoły St. Patrick’s.

Uważam, że obok solidnej podstawy teoretycznej w nauce języka angielskiego równie ważne jest uczestnictwo w kulturze anglojęzycznej, do czego moich uczniów gorąco zachęcam. Na zajęciach angażuję uczniów i staram się im ukazać użyteczność języka angielskiego w codziennym życiu. Prywatnie interesuję się polityką i kulturą Stanów Zjednoczonych oraz europejskimi językami nowożytnymi (głównie hiszpańskim i francuskim).