Olga Malinowska

Olga Malinowska – lektor

My adventure with English begun as early as in kindergarten, but my love for the language didn’t manifest until middle school, where I was a part of a bilingual class. English, however, wasn’t something I was considering to be a part of my future – in high school, I chose a class with a Biology-Chemistry major. Three years later, when it came to choosing my university major, I changed my mind. I applied to English Philology in the University of Warsaw, from which I graduated with my BA diploma this year.

I’m not stopping there – I’m already working on my MA thesis in the same field. When it comes to experience, I am continuously developing my teaching skills. One could say this job runs in my family – my mum has been teaching kids English for 27 years. Ever since I was a child myself, I watched her do her job from behind the scenes. Apart from teaching, my interests include literature of Great Britain, pop culture, theatre, and tabletop RPG games.

 

Moja przygoda z angielskim zaczęła się wcześnie, bo już w przedszkolu. Jednak miłością do języka zapałałam dopiero w gimnazjum, gdzie chodziłam do klasy dwujęzycznej. Wtedy nie wiązałam z nim jeszcze swojej przyszłości, w liceum wybrałam klasę o profilu biologiczno-chemicznym. Jednak gdy przyszło mi wybierać kierunek studiów, zdecydowałam się na filologię angielską na Uniwersytecie Warszawskim, którego to kierunku studentką jestem do dziś. W tym roku ukończyłam studia licencjackie, teraz kontynuuję edukację na pierwszym roku studiów magisterskich. Cały czas rozwijam swoje kompetencje nauczycielskie, a sam zawód mam we krwi – moja mama uczy angielskiego w szkole publicznej od 27 lat. Od dziecka obserwowałam więc pracę nauczyciela od kuchni. Poza nauczaniem interesuję się literaturą Wielkiej Brytanii, popkulturą, teatrem oraz planszowymi grami RPG.