Matylda Cieślak

From attending classes as a student, through consuming English media and making friends with people all over the world, to supporting myself through university by tutoring others, the English language has been present in my life since I can remember. It was the key that allowed me to meet wonderful people that I would have never interacted with if I didn’t have it; and created so many opportunities that ultimately led me to where I am today. I have a passion for teaching, and I still remember how it was like to be a student, so I try to approach students of mine with compassion and understanding, while at the same time making sure they’re learning as much as they can.

Privately, I enjoy studying history, reading books and writing some myself. I also run games of Dungeons & Dragons for people all over the world – in English, of course.

 

Język angielski towarzyszył mi odkąd tylko pamiętam, od uczęszczania na zajęcia jako uczennica, poprzez pochłanianie tekstów kultury w tym języku i nawiązywanie znajomości z ludźmi z całego świata, aż po udzielanie korepetycji na studiach. Znajomość angielskiego stanowiła pewnego rodzaju klucz, dzięki któremu miałam szansę poznać wspaniałych ludzi, z którymi nie zamieniłabym nawet słowa; ten sam klucz otworzył przede mną wiele możliwości i zaprowadził mnie w miejsce, w którym znajduję się teraz. Nauczanie jest moją pasją, ale wciąż pamiętam, jak to jest być uczennicą, więc zawsze staram się podchodzić do moich uczniów ze współczuciem i zrozumieniem, jednocześnie dbając o to, by osoby, które uczęszczają na moje zajęcia wynosiły z nich jak najwięcej.

W życiu prywatnym przyjemność sprawia mi poszerzanie wiedzy historycznej, czytanie książek, oraz pisanie prozy. Prowadzę też sesje gry Dungeons & Dragons dla ludzi z całego świata – oczywiście po angielsku.