Paweł Tomaszewski

The English language was a strong suit of mine even back in primary school and formal education helped deepen my knowledge of English. I cannot help but think, however, that it has been Anglophone media that sparked my passion for the language. (Ah! If only my teenage self could assure their parents that all the time spent playing video games was, all the while, shaping future career opportunities…!)

Of course, the English language never consumed my life in its entirety. Since I have also been interested in natural sciences, already in high school I began to pursue education in biology and chemistry. I even started studying biology at university.

It quickly turned out, however, that I do not find observing cell cultures under a microscope nearly as enjoyable as I do learning about culture in the shape of language and art (among others). My next step was then to begin my education in English studies at the University of Warsaw, wherein I made some fond memories and wherefrom I attained a Master of Arts degree.

Now I attempt to share my knowledge and passion for the English language with others.

***

Język angielski był jedną z moich mocnych stron już od podstawówki, a szkoła z pewnością stale pogłębiała moją znajomość języka. Myślę jednak, że to anglojęzyczne media rozbudziły we mnie pasję do angielskiego. (Ach, gdyby tylko moje nastoletnie ja mogło zagwarantować swoim rodzicom, że wszystkie te godziny spędzone na grach komputerowych kształcą przyszłe kompetencje zawodowe…!)

Oczywiście język angielski nigdy nie był zupełnie całym moim światem. Moje zainteresowanie naukami przyrodniczymi już w liceum nakierowało mnie ku edukacji biologiczno-chemicznej. Biologia była nawet moim pierwszym kierunkiem studiów.

Szybko okazało się jednak, że badanie kultur komórek pod mikroskopem nie sprawia mi tyle przyjemności co studiowanie kultury społecznej, na przykład w postaci języka czy sztuki. Moim następnym krokiem było więc rozpoczęcie studiów anglistycznych na Uniwersytecie Warszawskim, które zapewniły mi nie tylko stopnień magistra ale też trochę pozytywnych wspomnień.

Teraz swoją wiedzę i pasję do języka angielskiego staram się przekazać dalej.