Jakub Osuch

I’m a St. Patrick’s alumnus, in 2013 I received a Certificate in Advanced English and took part in a CPE course. Having worked a few years in big corporations I decided to return to my original passion − teaching English. In my teaching I combine theory with practical language skills that I acquired over the course of my professional practice. I can easily connect with the students and I understand their needs well because I was once a St. Patrick’s student myself.

I believe developing a solid theoretical foundation is crucial in the process of learning English but being immersed in English-speaking culture is just as important. I try to instill this mindset in my students, keep them active and aware of English’s usefulness in everyday life. Personally, I’m interested in the U.S. politics and culture, in philosophy as well as in languages such as Spanish, Latin, ancient Greek, ancient Hebrew.

Jestem absolwentem szkoły St. Patrick’s, w 2013 roku otrzymałem certyfikat CAE oraz uczestniczyłem w kursie CPE. Po kilku latach pracy w korporacjach zdecydowałem się powrócić do mojej pierwszej pasji, czyli do nauczania języka angielskiego. W mojej pracy lektorskiej łączę wiedzę teoretyczną z bogatą praktyką używania języka angielskiego w sferze zawodowej. Potrafię nawiązać dobry kontakt z uczniami i rozumiem ich potrzeby, ponieważ sam byłem niegdyś wieloletnim uczniem szkoły St. Patrick’s.

Uważam, że obok solidnej podstawy teoretycznej w nauce języka angielskiego równie ważne jest uczestnictwo w kulturze anglojęzycznej, do czego moich uczniów gorąco zachęcam. Na zajęciach angażuję uczniów i staram się im ukazać użyteczność języka angielskiego w codziennym życiu. Prywatnie interesuję się polityką i kulturą Stanów Zjednoczonych, filozofią oraz językami (hiszpańskim, łacińskim, starożytnym greckim, starożytnym hebrajskim).