Karolina Wardak

When I started studying English in primary music school my parents probably didn’t expect that language, rather than the piano, would become my future passion and profession. However, despite my enduring love for music, I abandoned Chopin for Shakespeare in my teenage years – and I haven’t looked back since. After graduating from the University of Warsaw with a Master’s degree in English Studies, I started working as a translator and teacher. Educating young people gives me immense satisfaction, because I realize that at that age every piece of knowledge is like a planted seed, which grows best in a friendly environment and with mutual respect – as every gardener will tell you.

Gdy zaczęłam uczyć się języka angielskiego w podstawówce muzycznej, moi rodzice zapewne nie spodziewali się, że to on, a nie fortepian, stanie się w przyszłości moją pasją i zawodem. Jednak pomimo nieustającej do tej pory miłości do muzyki, w ramach nastoletniego buntu porzuciłam Chopina na rzecz Szekspira – i tak już zostało. Po uzyskaniu tytułu magistra filologii angielskiej na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczęłam pracę jako tłumaczka i lektorka. Nauczanie młodych ludzi daje mi szczególną satysfakcję, bo wiedza zdobyta w tym wieku jest jak zasiane ziarno – a jak wie każdy ogrodnik, najlepiej wyrasta ono w przyjaznej atmosferze i we wzajemnym szacunku