Maja Szyszkowska

I am a student of English philology at one of Warsaw's universities. After I turned 19 I moved to the US and started my journey with an Au Pair program. It gave me the opportunity to further develop my passions which are working with kids and the English language.
I was lucky enough to take multiple courses at American universities. 
I’m a huge fan of cinematography. I enjoy painting and playing chess or other board games. 

Jestem studentką filologii angielskiej na jednej z warszawskich uczelni. Po skończeniu 19 lat przeprowadziłam się do Stanów Zjednoczonych i zaczęłam swoją przygodę z programem Au Pair. Dało mi to szansę na rozwijanie moich pasji takich jak praca z dziećmi i język angielski. 
Miałam na tyle szczęścia, ze mogłam uczestniczyć w wielu kursach na amerykańskich uczelniach. Jestem wielką fanką kinematografii. Uwielbiam malować i grać w szachy oraz inne gry planszowe.