Mateusz Wiśniewski

I’m a student at the American Studies Center of the University of Warsaw. Before I became a teacher, I’d been a student at St. Patrick’s for over 10 years. I remember very well how it felt to be a student at our school and I think that’s why I’m able to get through to my pupils so well. During my classes, I always try to get my students to speak as much as possible, and elaborate on their answers, as I strongly believe that’s a crucial part of learning a language. In my spare time, I enjoy watching American sitcoms, reading manga, and building Legos.

Jestem studentem Amerykanistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Zanim zostałem lektorem, spędziłem ponad 10 lat w St. Patrick’s jako uczeń. Bardzo dobrze pamiętam, jak to jest być uczniem w naszej szkole i wydaje mi się, że właśnie dzięki temu mam tak dobry kontakt z moimi uczniami. Na moich lekcjach kładę duży nacisk na to, żeby uczniowie jak najwięcej mówili i starali rozwijać swoje myśli. Uważam, że jest to kluczowe w nauce języka. W wolnych chwilach lubię oglądać amerykańskie sitcomy, czytać mangi i budować z klocków Lego.