Wiktor Hoduń

Jestem native speaker-em, „born and raised” w Stanach Zjednoczonych. Z wykształcenia jestem fizjoterapeutą jednak z nauczaniem języka angielskiego jestem związany od początku studiów. Od tego też czasu udaje mi się skutecznie łączyć obie pasje. Miałem przyjemność uczyć angielskiego w Polsce, Francji oraz we Włoszech, aby ostatecznie zawitać znowu do Polski. W nauczaniu angielskiego największą przyjemność sprawia mi obserwowanie jak dzieci stopniowo zaczynają się nim swobodnie posługiwać, nawet nie zauważając, jak wielkie postępy poczyniły. Po pracy najwięcej czasu poświęcam na sport, czytanie i naukę kolejnych języków. Celem jest 5 języków przed 30, a czasu coraz mniej!
 
„I’m a native speaker, born and raised in the US. I have a Master’s Degree in Physical Therapy, but I’ve been teaching English since the beginning of college. So far I’ve managed to make the best of both worlds. I’ve had the pleasure of teaching English in Poland, France, Italy and then again here in Poland. What I enjoy most about teaching English is watching my students gradually master the language without even noticing how natural it’s become for them. After hours I focus mostly on sports, reading and pursuing my own goal of mastering 5 languages before I turn 30.