Aleksandra Muda

Swoją przygodę ze szkołą St. Patrick’s rozpoczęłam w wieku siedmiu lat, a pod koniec liceum ukończyłam naukę w ‘Patryku’, zdając egzamin Certificate in Advanced English, na poziomie C1. Nauczyłam się tu nie tylko angielskiego, ale również poznałam ciekawe i skuteczne metody przekazywania wiedzy.

Obecnie studiuję psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i współpracuję ze szkołą St. Patrick’s jako lektor. Dbam o to, by na moich zajęciach uczniowie poznawali język poprzez zabawę i dużo mówili po angielsku. Rozbudza to ich ciekawość i pomaga przełamywać barierę językową. Ważne jest dla mnie budowanie dobrych relacji, indywidualne podejście do ucznia oraz cierpliwość i zrozumienie.

W wolnych chwilach lubię gotować, piec słodkości, zajmować się rękodziełem i grać w squash.

 

I started my journey at St. Patrick’s when I was 7,  and in the final year of high school I finished my education here passing the CAE (Certificate in Advanced English) exam at C1 level. At St. Patrick’s School not only did I learn English but also became familiar with interesting and effective methods of teaching.

Currently, I am a psychology student at the Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw and I teach English at St. Patrick’s School. Working with children, I focus on play-based learning and encourage my students to speak English as much as possible. It arouses their curiosity and helps them overcome their language barrier.

For me, it’s important to build up good relationships, approach every pupil individually, be patient and understanding.

In my free time I like to cook, bake, make handicrafts and play squash.