Maria Oszkiel

Maria Oszkiel – lektor

After graduating from high school I started studying Psychology in the UK but the cold winds of England brought me back to Poland, where I started teaching. At the moment I am finishing my BA in English Philology at the SWPS University. I am most interested in the phenomenon of bilingualism and how young children acquire new languages. I am a sister of 6 brothers which taught me a lot of patience and understanding for various problems children and teenagers face. While teaching I try to give students as much opportunity to talk in a comfortable atmosphere as possible. I hope to pass my passion for languages to all of them.

Po skończeniu liceum rozpoczęłam studia na kierunku Psychologia w Anglii, jednak zimna brytyjska pogoda przyniosła mnie z powrotem do Polski, gdzie zaczęłam uczyć. Obecnie kończę studia licencjackie na filologii angielskiej na uniwersytecie SWPS. Jestem szczególnie zainteresowana zjawiskiem dwujęzyczności i tym jak dzieci uczą się języków. Jestem siostrą 6 braci, co nauczyło mnie przede wszystkim cierpliwości i zrozumienia problemów, którym dzieci i nastolatki stawiają czoła. Swoim uczniom staram się dać jak najwięcej możliwości komunikacji w komfortowych dla nich warunkach. Mam nadzieję zarazić moich uczniów swoją pasją do języków.