Dorota Leonarska

Dorota Leonarska – lektor

I graduated from the University College of French Language Teachers Education and the Centre for Europe of Warsaw University. I am also a native English speaker. I was born and raised in Ottawa, Canada, where I spent the first 18 years of my life. Ten years ago I moved to my beloved Warsaw. I gained my experience in teaching foreign languages during internships at all levels of education and while conducting conversation classes at St. Patrick’s. I believe that teaching is a true vocation, which gives me a feeling of great joy and satisfaction, especially while working with the youngest groups. Apart from foreign languages, I’m interested in figure skating, sociology, travelling and photography.

Jestem absolwentką Uniwersyteckiego Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego oraz  Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, a także native speakerem języka angielskiego. Urodziłam się i wychowałam w Ottawie w Kanadzie, gdzie spędziłam pierwsze 18 lat swojego życia, a od 10 lat mieszkam na stałe w mojej ukochanej Warszawie. Swoje doświadczenie w zakresie nauczania języków obcych zdobywałam podczas praktyk na wszystkich szczeblach nauczania oraz prowadząc konwersacje w St. Patrick’s. Uważam, że nauczanie jest powołaniem, które daje mi poczucie ogromnej radości i satysfakcji, szczególnie w pracy z najmłodszymi grupami. Poza językami obcymi, interesuję się łyżwiarstwem figurowym, socjologią, podróżami i fotografią.