Natalia Magdziarz

Natalia Magdziarz – lektor

I graduated with a Bachelor’s degree from English Philology. I have gained my professional experience by undertaking a traineeship in a kindergarten with integrated departments, in primary schools and working as a tutor in my hometown. I am currently working on improving my competences by doing my Master’s degree at the University of Warsaw. In my free time I enjoy reading about Victorian London and perfecting my cooking skills.

Ukończyłam studia licencjackie na kierunku filologia angielska.  Swoje doświadczenie zdobyłam odbywając praktyki nauczycielskie w przedszkolu z oddziałami integracyjnymi, w szkołach podstawowych oraz pracując jako lektor w swoim rodzinnym mieście. Obecnie kontynuuję pracę nad swoimi kompetencjami poprzez studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim. W wolnych chwilach lubię czytać o wiktoriańskim Londynie oraz doskonalić swój kunszt kucharski.