Aleksandra Kałużyńska

Aleksandra Kałużyńska – dyrektor metodyczny

I started working at St. Patrick’s just after doing my degree at the Faculty of Applied Linguistics at Warsaw University, so it’s been six years since my first lesson at our school. My biggest passion in life is dance and foreign languages, of course. For me learning to dance and to speak a foreign language have a lot in common. Dance is something more than just steps and routines which we must learn by heart. Similarly, when we learn a foreign language it is not always enough to master complicated grammatical rules and bone up on our vocabulary. That is why I’m constantly on a quest for new teaching methods which will help my students feel the language.Pracę w St. Patrick’s zaczęłam zaraz po uzyskaniu tytułu magistra na Wydziale Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim, więc upłynęło już sześć lat, od kiedy po raz pierwszy stanęłam przy naszej szkolnej tablicy. Moją największą pasją w życiu jest taniec i oczywiście języki obce. Według mnie nauka języka obcego i tańca mają ze sobą wiele wspólnego. Taniec to nie tylko kroki i układy, których musimy nauczyć się na pamięć. Podobnie jest z językiem. Opanowanie skomplikowanych reguł gramatycznych i przyswojenie miliona słówek to nie wszystko. Dlatego stale poszukuję nowych sposobów nauczania, które pomogłyby moim uczniom poczuć ten piękny język, jakim jest angielski.