Iwona Gołąb

Iwona Gołąb – doradca metodyczny i autor materiałów dydaktycznych

I graduated from the English Teacher Training College and Polish Philology at Warsaw University. I’ve been working at St. Patrick’s School for more than ten years now. I’ve stayed here for a while and gained considerable experience. Now I’m happy to share it both as a Director of Studies and as a teacher. I can’t imagine a more satisfying job. In my limited free time, I read books for teenagers, in English of course, to improve my knowledge of modern English. Not so long ago, I used to discover charms of European countries. Now,  however, I regularly travel to local playgrounds with my two children. I believe that being a teacher makes me a better mum. At the same time, being a mum improves my teaching skills.

Z wykształcenia jestem anglistką oraz polonistką. W szkole St. Patrick’s pracuję już ponad dziesięć lat. Troszkę się tu zasiedziałam, zdobyłam duże doświadczenie i teraz dzielę się nim zarówno jako lektor jak i metodyk szkolny. Nie wyobrażam sobie innej tak satysfakcjonującej pracy. W nielicznych wolnych chwilach czytam ambitną literaturę młodzieżową, oczywiście po angielsku po to, by lepiej poznać język współczesnej młodzieży angielskiej. W nieco odległej przeszłości odkrywałam uroki miast europejskich, teraz regularnie podróżuję na plac zabaw z mymi dwiema pociechami. Wydaje mi się, że wieloletnia praca z dziećmi i młodzieżą pomaga mi być dobrą mamą, a doświadczenia płynące z opieki nad własnymi dziećmi wzbogacają mnie jako nauczyciela.