Dominika Dybek

Dominika Dybek – wicedyrektor szkoły i dyrektor metodyczny

I graduated from the Teacher Training College with a BA degree in teaching, and later received a master’s degree from Warsaw University. I have been working as an English teacher for six years and I’m fully satisfied with my job, as it gives me lots of joy and a strong sense of fulfillment. To improve my language skills I went to  Great Britain to work as an au pair a few times. Last time, I stayed there for the whole year. I experienced unforgettable moments there and acquired great knowledge of working with children. I’m absolutely fascinated by the English language and British culture; I devour books like a real bookworm, especially the ones of British literature. Last but not least, I have a great passion for travelling and learning about other cultures. I hope I’ll manage to see at least half of this wonderful world.

Ukończyłam Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, a następnie otrzymałam tytuł magistra na Uniwersytecie Warszawskim. Pracuję jako nauczyciel języka angielskiego od sześciu lat i jestem bardzo zadowolona ze swojej pracy, ponieważ daje mi ona wiele radości i satysfakcji oraz wielkie poczucie spełnienia. Aby rozwijać swoje umiejętności językowe, wyjeżdżałam również kilkakrotnie jako au pair do Wielkiej Brytanii. Ostatnim razem zostałam na rok.  Przeżyłam tam niezapomniane chwile i zdobyłam bardzo cenne doświadczenie w pracy z dziećmi. Jestem zafascynowana językiem angielskim i kulturą Wielkiej Brytanii, pochłaniam książki, szczególnie z literatury brytyjskiej, oraz uwielbiam podróżować i poznawać życie innych ludzi. Mam nadzieję, że uda mi się zwiedzić chociaż połowę tego cudownego świata!