Magdalena Appel

magda appel

Magdalena Appel – założycielka i dyrektor szkoły

Założycielka i dyrektor szkoły, magister filologii angielskiej, doświadczony nauczyciel i metodyk oraz współautor podręczników do nauki języka angielskiego i materiałów dydaktycznych. Sprawuje stałą opiekę metodyczną nad pracą lektorów i prowadzonymi w szkole zajęciami.

Swoje pierwsze kroki jako nauczyciel stawiałam tuż po studiach w szkole społecznej. To właśnie tam, we wspaniałej, twórczej atmosferze, przekonałam się, że praca z dziećmi i młodzieżą przynosi mi ogromną radość i satysfakcję.

Kiedy prowadziłam swoje pierwsze grupy językowe, trudno było o ciekawe materiały edukacyjne, dlatego zaczęłam tworzyć własne. I tak zrodziła się moja druga pasja – twórczość dydaktyczna, której owocem są m.in. podręczniki serii Hocus Pocus i Hello, słowniki obrazkowe dla dzieci, program nauczania dla najmłodszych, a także sztuki, które nasi uczniowie wystawiają rokrocznie dla rodziców.

Szkoła St.Patrick’s, którą założyłam wraz z mężem w 2001 roku, pozwala mi łączyć i realizować oba zamiłowania, a także inspiruje do podejmowania nowych wyzwań dydaktycznych i organizacyjnych. Choć przede wszystkim czuję się nauczycielem, jako dyrektor i metodyk czuwam nad całą szkołą: opracowuję program nauczania i nadzoruję jego realizację, wcielam w życie nowe pomysły, szkolę lektorów, hospituję zajęcia, uczestniczę w organizacji i przeprowadzaniu egzaminów Cambridge.

Bardzo ważne jest dla mnie to, by w szkole panowała domowa atmosfera, a nauka była przyjemna i skuteczna. Pomaga mi w tym cała kadra. Wspólnie dbamy o wysoki poziom nauczania, organizujemy warsztaty tematyczne i obozy, a kiedy trzeba pomóc, wspieramy dzieci dodatkowymi zajęciami. Staramy się również, by rodzice naszych uczniów zawsze byli o wszystkim informowani, gdyż współpraca z nimi odgrywa niezwykle ważną rolę w edukacji dziecka.

Zależy mi na tym, by nasi uczniowie kończyli szkołę St.Patrick’s z dobrą znajomością angielskiego, certyfikatem Cambridge w ręku oraz z miłymi wspomnieniami wspólnie spędzonych chwil. Przekonanie, że wiedza i nawyki, które u nas zdobyli, będą im służyć przez całe życie, jest dla mnie jako nauczyciela i dyrektora szkoły największą satysfakcją.