Konsultacje

W naszej szkole istnieje możliwość konsultacji w przypadku, kiedy dziecko nie radzi sobie z opanowaniem bieżącego materiału. W takich sytuacjach chętnie pomagamy, tłumaczymy i wspieramy uczniów.

1 Jak się to odbywa:

  • Lektor informuje metodyka o tym, że uczeń ma problemy z opanowaniem materiału.
  • Metodyk wysyła do Państwa mail z informacją kiedy odbędą się konsultacje i jakiego materiału będą dotyczyć. W konsultacjach mogą uczestniczyć wyłącznie uczniowie do nich przygotowani. Poniżej znajdują się wskazówki, jak się przygotować do takich zajęć.

2 Jak przygotować się do konsultacji:

  • Po zalogowaniu do e-dziennika należy kliknąć na Strefę Ucznia, wybrać zakładkę Materiały dodatkowe, a następnie odpowiednią kategorię (n.p. Materiały do podręcznika). Wyświetli się lista, z której trzeba wybrać docelową kategorię (n.p. Unit 5).
  • Po pobraniu i wydrukowaniu materiałów, uczeń wykonuje znajdujące się tam zadania, a następnie przychodzi z nimi na konsultacje.
  • Na tego typu zajęcia nie trzeba się zapisywać. Data i godzina podana przez Metodyka jest dostępna dla wszystkich chętnych, którzy wykonali wskazane zadania ze Strefy Ucznia.