Zajęcia wyrównawcze

Przypominamy, że w naszej szkole istnieje możliwość podjęcia doraźnych indywidualnych zajęć wyrównawczych w przypadku, kiedy dziecko nie radzi sobie z opanowaniem pewnych partii materiału, ma zaległości na skutek dłuższej nieobecności lub problemy z odrobieniem pracy domowej.

W takich sytuacjach chętnie pomagamy, tłumaczymy i wspieramy duchowo. Zgłoszenia są przyjmowane w sekretariacie.