e-dziennik

1. LOGOWANIE:

Do dziennika można się logować z adresu: https://www.stpatricks.pl/ereg/welcome.html  lub z poziomu strony internetowej: zakładka ‘E-dziennik’.

Instrukcja dla tych z Państwa, którzy po raz pierwszy zalogują się do e-dziennika, znajduje się w punkcie 2. Osoby, które już korzystały z e-dziennika, mają te same hasła co w zeszłym roku. Jeśli ktoś zapomniał hasło, prosimy skorzystać z instrukcji w punkcie 2.

Informujemy, że nasze wiadomości będą Państwo otrzymywać bezpośrednio na adres mailowy. Jeśli ktoś z Państwa woli dostawać same powiadomienia, należy kliknąć w ikonę ‘Ustawienia’ – znajduje się ona w prawym górnym rogu strony i zmienić domyślne ustawienie na ‘Chcę otrzymywać tylko powiadomienia’. W każdej chwili można przywrócić pierwotne ustawienie.

UWAGA!  Aby odpowiedzieć na wiadomość, należy zalogować się do e-dziennika, niezależnie od wybranej opcji ustawienia.

W sekcji ‘Ustawienia’ mogą Państwo również zmienić obecne hasło.
 
2. PIERWSZE LOGOWANIE

(instrukcja TYLKO dla osób, które jeszcze nie korzystały z e-dziennika lub zmieniły adres mailowy):

Aby zalogować się po raz pierwszy, prosimy wejść na stronę https://www.stpatricks.pl/ereg/forgot.html i w rubryce „login” wpisać swój adres e-mail (ten, na który została wysłana niniejsza wiadomość), a następnie kliknąć ‘Odzyskaj hasło’. Otrzymają Państwo mailem link, na który należy wejść, wpisać wymyślone przez siebie hasło (wygodne, ale równocześnie niezbyt proste) i zalogować się. Będzie to dla nas potwierdzenie, że Państwa adres został poprawnie wprowadzony do e-dziennika.

Przy następnych logowaniach proszę pamiętać, że loginem jest zawsze Państwa adres e-mail, zaś hasło zostało przez Państwa ustalone podczas pierwszego logowania (warto je gdzieś zapisać). W przypadku zagubienia hasła, można wygenerować nowe, klikając link ‘odzyskaj hasło’. 

3. PRZEWODNIK PO E-DZIENNIKU:

W dzienniku znajdą Państwo wszystkie oceny, które dziecko otrzyma w ciągu roku szkolnego oraz pozostałe informacje (np. obecności i prace domowe) umieszczane przez lektorów na bieżąco, czyli raz w tygodniu. W przypadku grup najmłodszych (dzieci pięcioletnie oraz uczniowie na poziomach 0 i 1)  obowiązują oceny opisowe, aktualizowane okresowo.  


OBECNOŚCI:

Obecność na zajęciach oznaczana jest kolorowymi kropkami:

– kropka zielona oznacza obecność

– kropka pomarańczowa – spóźnienie

– kropka czerwona – nieobecność. Po najechaniu myszką na wybraną kropkę pojawia się data danych zajęć.
 
PRACE DOMOWE I NIEPRZYGOTOWANIA:

W sekcji „Prace domowe” znajduje się wykaz prac domowych, które uczeń powinien wykonać.

Na poziomach od trzeciego wzwyż uczniom przysługują dwa nieprzygotowania w semestrze.

Po przekroczeniu tego limitu, nieprzygotowanie do zajęć będzie się wiązać z otrzymaniem negatywnej oceny.

Jeśli dziecko będzie często nieprzygotowane do zajęć, otrzymają Państwo przez e-dziennik stosowną informację.

OCENY:

Oceny występują w trzech kolorach:

– ocena wypisana czarną czcionką to pierwsza ocena, którą dziecko otrzymało za daną pracę/test,

– ocena oznaczona na niebiesko została uzyskana w wyniku pierwszej poprawy tej pracy/testu,

– ocena oznaczona na zielono jest z drugiej poprawy pracy/testu. 

Oceny zaliczające: A, B i C.

Skrót „b.d.” oznacza „BRAK DANYCH”, a ikonka „i” przy ocenie, po najechaniu myszką, dostarcza szczegółowych informacji dotyczących danej oceny.

Przypominamy, że nie ma możliwości poprawiania ocen semestralnych, dlatego bardzo Państwa prosimy o współpracę z nami i monitorowanie na bieżąco pracy i postępów dziecka. Można będzie natomiast poprawić ocenę końcową – tę, którą uczeń dostaje za pracę w całym roku szkolnym. Dotyczy to przypadków, gdy ocena ta waha się. Lektor przekaże wtedy dziecku informację o warunkach poprawy oceny na wyższą.

LEGENDA:

W dzienniku, w górnej części strony ucznia znajduje się link do legendy, dzięki której będzie Państwu łatwiej interpretować rezultaty nauki dzieci.

KALENDARZ:

Obok linku do prac domowych znajduje się kalendarz. Na zielono zaznaczone są tam dni, w których odbywają się zajęcia.

WIADOMOŚCI:

Za pośrednictwem e-dziennika będą do Państwa wysyłane dwa rodzaje wiadomości:

– ogólne wiadomości związane z organizacją i funkcjonowaniem szkoły, opatrzone dodatkową informacją:  ‘ta wiadomość jest wygenerowana automatycznie’.  Bardzo prosimy nie odpowiadać na takie maile – Państwa odpowiedź nie dotrze do żadnego odbiorcy.

– wiadomości od lektora lub innej osoby z kadry – na takie maile można (a nawet należy) odpowiadać, ale tylko po zalogowaniu się do e-dziennika.

DOSTĘP DO E-DZIENNIKA DLA UCZNIÓW:

Uczniowie od poziomu 2 wzwyż mogą aktywować własne konto w e-dzienniku, by móc na bieżąco sprawdzać swoje wyniki w nauce i korespondować z lektorem. Uczniowie, którzy uczą się w naszej szkole kolejny rok, otrzymali kody dostępu w zeszłym roku, zaś dane dostępowe dla nowych uczniów zostały wysłane do Rodziców przez e-dziennik.

Osoby, które zgubiły swoje dane, prosimy o zgłaszanie się do:

zajęcia przy ul. Meissnera 1/3 i ul. Abrahama 10 –  sekretariat

zajęcia w Filii dla Młodzieży (Meissnera 1/3, od Fieldorfa) – p. Magdaleny Reczulskiej

KONTAKT Z KADRĄ:

Poprzez dziennik elektroniczny mogą się Państwo kontaktować drogą mailową z lektorem uczącym dziecko (imię i nazwisko podane w e-dzienniku), dyrektorem, kadrą kierowniczo-metodyczną i sekretariatem. Lista kontaktów znajduje się na stronie ucznia, na samym dole.

Życzymy miłego korzystania z e-dziennika. Pytania i problemy prosimy zgłaszać pod adresem sekretariat@stpatricks.pl.