e-dziennik

Zapraszamy do korzystania z e-dziennika. Poniżej znajdą Państwo najważniejsze informacje:

1. LOGOWANIE: 

Do dziennika elektronicznego można się logować na dwa sposoby:

– z adresu: https://www.stpatricks.pl/ereg/welcome.html

– przez naszą stronę internetową: https://www.stpatricks.pl  – zakładka ‘e-dziennik’. 

login: loginem jest adres mailowy, na który przyszła ta informacja

hasło: Osoby, które już korzystały z e-dziennika, mają te same hasła co dotychczas. Dla osób, które po raz pierwszy zalogują się do e-dziennika lub zapomniały hasło, przygotowaliśmy instrukcję:

Instrukcja w przypadku pierwszego logowania, zmiany adresu mailowego lub zapomnienia hasła:

Proszę wejść na stronę https://www.stpatricks.pl/ereg/forgot.html i w rubryce „login” wpisać swój adres e-mail (ten, na który została wysłana niniejsza wiadomość), a następnie kliknąć ‘odzyskaj hasło’. Otrzymają Państwo mailem link, na który należy wejść, wpisać wymyślone przez siebie hasło (wygodne, ale równocześnie niezbyt proste) i zalogować się. Będzie to dla nas potwierdzenie, że Państwa adres został poprawnie wprowadzony do e-dziennika.

Przy następnych logowaniach proszę pamiętać, że loginem jest zawsze Państwa adres e-mail, zaś hasło zostało przez Państwa ustalone podczas pierwszego logowania (warto je gdzieś zapisać). W przypadku zagubienia hasła, można wygenerować nowe, klikając link ‘odzyskaj hasło’.  

2. PRZEWODNIK PO E-DZIENNIKU:

W dzienniku znajdą Państwo wszystkie oceny, które dziecko otrzyma w ciągu roku szkolnego oraz pozostałe informacje (np. obecności i prace domowe) umieszczane przez lektorów najpóźniej po tygodniu od daty zajęć.

Po zalogowaniu do e-dziennika należy kliknąć imię i nazwisko Ucznia, wtedy pojawią się wszystkie informacje.

obecności

Obecność na zajęciach oznaczana jest kolorowymi kropkami. Po najechaniu myszką na wybraną kropkę pojawia się data danych zajęć.  Legenda:          

obecność         spóźnienie       nieobecność

prace domowe i nieprzygotowania

W sekcji „Tylko prace domowe” znajduje się wykaz prac domowych, które uczeń powinien wykonać. Na poziomach od trzeciego wzwyż uczeń może być nieprzygotowany do zajęć dwa razy w semestrze. Po przekroczeniu tego limitu, nieprzygotowanie będzie się wiązać z otrzymaniem negatywnej oceny – E (brak pracy domowej). 

Prace domowe oraz testy uczniowie zapisują w tabelce na końcu folderu. Prosimy o monitorowanie, czy dzieci odrabiają prace domowe i przygotowują się do testów.

oceny

Na poziomach od drugiego wzwyż oceny mają formę literek. Oceny zaliczające: A, B, C (również z minusami i plusami), oceny niezaliczające: D i E – te trzeba poprawić.

W e-dzienniku oceny występują w trzech kolorach: 

– ocena oznaczona na czarno to pierwsza ocena za daną pracę/test, 

– ocena oznaczona na niebiesko to ocena za pierwszą poprawę pracy/testu

– ocena oznaczona na zielono to ocena za drugą poprawę pracy/testu

‘b.d.’ = brak danych (czyli brak oceny – uczeń nie dostał jeszcze oceny lub lektor jeszcze jej nie wpisał).

‘i’ = szczegółowe informacje na temat danej oceny (wyświetlają się po najechaniu myszką na ocenę)

oceny semestralne – wystawiane są na koniec każdego semestru. Tych ocen nie można poprawiać. 

ocena końcowa – wystawiana jest na koniec roku. Jeśli ocena ta waha się, uczeń może ją poprawić według wytycznych otrzymanych od lektora.

– oceny opisowe (aktualizowane okresowo) – w ten sposób oceniamy postępy uczniów najmłodszych (dzieci pięcioletnich oraz uczniów na poziomach 0 i 1).

kalendarz zajęć:

Obok linku do prac domowych znajduje się kalendarz. Na zielono zaznaczone są w nim dni, w których odbywają się zajęcia. Jeśli chcieliby Państwo uzyskać kalendarz w formie papierowej, prosimy o kontakt z sekretariatem (sekretariat@stpatricks.pl) . 

wiadomości i ‘ustawienia’:

Za pośrednictwem e-dziennika będą do Państwa wysyłane dwa rodzaje wiadomości: 

ogólne wiadomości związane z organizacją i funkcjonowaniem szkoły, opatrzone dodatkową informacją: ‘ta wiadomość jest wygenerowana automatycznie’. Bardzo prosimy nie odpowiadać na takie maile – Państwa odpowiedź nie dotrze do żadnego odbiorcy. 

wiadomości od lektora lub innej osoby z kadry – Na takie maile można (a nawet należy) odpowiadać, ale tylko po zalogowaniu się do e-dziennika. 

Informujemy, że nasze wiadomości będą Państwo otrzymywać bezpośrednio na adres mailowy. Jeśli ktoś woli dostawać same powiadomienia o nadejściu wiadomości, należy się zalogować do e-dziennika, kliknąć ikonkę ‘Ustawienia’ – w prawym górnym rogu strony i zmienić domyślne ustawienie na ‘Chcę otrzymywać tylko powiadomienia’. W każdej chwili można przywrócić pierwotne ustawienia. 

W sekcji ‘Ustawienia’ mogą Państwo również zmienić obecne hasło.

UWAGA!  Aby odpowiedzieć na wiadomość, należy zalogować się do e-dziennika, niezależnie od wybranej opcji ustawienia. Inaczej wiadomość nie trafi do żadnego odbiorcy. 

kontakt mailowy z kadrą

Poprzez dziennik elektroniczny mogą się Państwo kontaktować drogą mailową z:

– lektorem uczącym dziecko (imię i nazwisko podane w e-dzienniku)

– dyrektorem metodycznym / wicedyrektorem lub dyrektorem filii (imię i nazwisko podane w e-dzienniku)

– dyrektorem szkoły (Magdaleną Appel)

– sekretariatem (Izabellą Pronicką)

Lista kontaktów znajduje się na stronie ucznia, na samym dole. 

Zoom 

W e-dzienniku znajdą Państwo link do logowania do lekcji za pomocą Zoom’a. Taka opcja jest zarezerwowana dla uczniów chorych, którzy nie mogą uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych. Mogą wówczas dołączyć do lekcji w roli wolnego słuchacza. Podkreślamy jednak, że nie jest to pełnowartościowe uczestnictwo w zajęciach, dlatego prosimy o nienadużywanie tego rozwiązania. Instrukcja dotycząca obsługi Zoom’a znajduje się na naszej stronie internetowej.

dostęp do e-dziennika dla uczniów

Uczniowie od poziomu 2 wzwyż będą mogli aktywować własne konto w e-dzienniku, by móc na bieżąco sprawdzać swoje wyniki w nauce i korespondować z lektorem. Uczniowie, którzy uczą się w naszej szkole kolejny rok, otrzymali już kody dostępu (te pozostają bez zmian przez cały czas nauki w naszej szkole). Rodzice nowych uczniów otrzymają dane do logowania dla dziecka przez dziennik elektroniczny. Jeśli uczeń zgubił dane dostępu lub ich nie otrzymał, prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły (sekretariat@stpatricks.pl ).

E-dziennik jest narzędziem stworzonym dla wygody Państwa i Uczniów. Służy on do kontaktu z nami oraz do monitorowania postępów dziecka.

Życzymy miłego korzystania z dziennika elektronicznego. Pytania i problemy prosimy zgłaszać pod adresem sekretariat@stpatricks.pl.